מה זה ספרינקלרים?

מה זה ספרינקלרים?

מערכת מתזים המותקנת בבניין נקראת בעגה המקצועית "ספרינקלרים". מטרת המערכת היא למנוע התפשטות אש ולכבות שריפה בשלב מוקדם. המערכת מבוססת על התזת מים או חומר כיבוי אש אחר באופן אוטומטי וללא צורך בהתערבות ומגע יד אדם. המערכת נקראת ספרינקלרים בגלל שהיא בנויה מרשת של צינורות מים ומתזים. בנוסף, היא מסוגלת לספק כיסוי לכל הבניין, לאיזורים ספציפיים הנדרשים על ידי הלקוח ולמקומות רגישים הנמצאים בסיכון אש גבוה. 

אלו התכונות של מערכת מתזים יעילה לכיבוי אש:

א. אספקת מים תקינה – אספקת המים עבור המערכת מתבצעת ישירות מהרשת העירונית, במידה והיא אמינה ומאפשרת זאת לפי תקנות כיבוי אש והצלה. אם המערכת העירונית לא מתאימה מבחינת ספיקה ולחץ, יש להתקין מאגר מים פרטי בבניין. המאגר אמור לספק את אותה כמות מים בהתאם להגדרת הסיכון הנדרשת למשאבת המתזים.

ב. הפעלת המשאבה – המשאבה המספקת את המים במערכת מתזים מופעלת חשמלית אך בגיבוי גנרטור. לחילופין, יש אפשרות להתקין משאבה חשמלית עם מנוע דיזל. המשאבות מופעלות כאשר לחץ המים יורד עקב פתיחת המתזים במקרה של שריפה.

ג. גלאי זרימה – בתוך מערכת מתזים יש גלאי זרימה. תפקידם לשלוח התרעה באופן חשמלי למערכת גילוי האש, שאמורה להתריע לתחנה המקומית על ידי חייגן והודעה מוקלטת. גם מרכזי בקרה מקומיים בארגונים או בניינים גדולים מקבלים את ההתרעה דרך גלאי הזרימה.

היעילות של מערכת ספרינקלרים

כפי שניתן לראות, היעילות של ספרינקלרים והאופן בו ניתן לנצל את היתרונות שלה לטובת כיבוי אש תלויים בעיקר באספקת מים, בהפעלת המשאבה ובגלאי הזרימה. יחד עם זאת, היעילות היא גם פונקציה של הגדרת רמת הסיכון ובדיקת מאפייני המבנה. חשוב להתייעץ עם אנשי מקצוע בכל מקרה של התלבטות ולבדוק האם מערכת מסוימת מתאימה לרמת הסיכון. המערכת צריכה להציע כיבוי מהיר, אפקטיבי ויסודי של דליקות ושריפות במבנה פרטי או בחלל מגורים.

לסיכום, מערכת מתזים מותקנת כחלק ממערכת כיבוי אש ויש לה תפקיד ייחודי. המערכת כוללת ספרינקלרים הניזונים מתוך אספקת מים ומופעלים באופן אוטומטי על ידי משאבה עם גיבוי.

ספרינקלרים
פתחו דף נחיתה חינם