תושבים נרתמים לבחירתו של מר יונה יהב לראשות עיריית חיפה 2023

תושבים נרתמים לבחירתו של מר יונה יהב לראשות עיריית חיפה 2023

לתשומת לב מתושבי חיפה היקרים, 
יש לכם הזדמנות בלתי חוזרת, לעזור בבחירה של
 מר יונה יהב לראשות עיריית חיפה 2023 ,לחזור להיבחר שוב לראשות העיר חיפה,
שהיה ראש עיר מצויין,שפעל רבות לתובת העיר חיפה, בקדנציה הקודמת.
איתכם התודה
על החתום 
(תושב שחייב תודה)
פרנס
לתשומת לב מתושבי חיפה היקרים, 
יש לכם הזדמנות בלתי חוזרת, לעזור בבחירה של
 מר יונה יהב לראשות עיריית חיפה 2023 ,לחזור להיבחר שוב לראשות העיר חיפה,
שהיה ראש עיר מצויין,שפעל רבות לתובת העיר חיפה, בקדנציה הקודמת.
איתכם התודה
על החתום 
(תושב שחייב תודה)
פרנס
לתשומת לב מתושבי חיפה היקרים, 
יש לכם הזדמנות בלתי חוזרת, לעזור בבחירה של
 מר יונה יהב לראשות עיריית חיפה 2023 ,לחזור להיבחר שוב לראשות העיר חיפה,
שהיה ראש עיר מצויין,שפעל רבות לתובת העיר חיפה, בקדנציה הקודמת.
איתכם התודה
על החתום 
(תושב שחייב תודה)
פרנס
לתשומת לב מתושבי חיפה היקרים, 
יש לכם הזדמנות בלתי חוזרת, לעזור בבחירה של
 מר יונה יהב לראשות עיריית חיפה 2023 ,לחזור להיבחר שוב לראשות העיר חיפה,
שהיה ראש עיר מצויין,שפעל רבות לתובת העיר חיפה, בקדנציה הקודמת.
איתכם התודה
על החתום 
(תושב שחייב תודה)
פרנס
לתשומת לב מתושבי חיפה היקרים, 
יש לכם הזדמנות בלתי חוזרת, לעזור בבחירה של
 מר יונה יהב לראשות עיריית חיפה 2023 ,לחזור להיבחר שוב לראשות העיר חיפה,
שהיה ראש עיר מצויין,שפעל רבות לתובת העיר חיפה, בקדנציה הקודמת.
איתכם התודה
על החתום 
(תושב שחייב תודה)
פרנס
לתשומת לב מתושבי חיפה היקרים, 
יש לכם הזדמנות בלתי חוזרת, לעזור בבחירה של
 מר יונה יהב לראשות עיריית חיפה 2023 ,לחזור להיבחר שוב לראשות העיר חיפה,
שהיה ראש עיר מצויין,שפעל רבות לתובת העיר חיפה, בקדנציה הקודמת.
איתכם התודה
על החתום 
(תושב שחייב תודה)
פרנס

תושבים נרתמים לבחירתו של מר יונה יהב לראשות עיריית חיפה 2023

לתשומת לב מתושבי חיפה היקרים, 
יש לכם הזדמנות בלתי חוזרת, לעזור בבחירה של
 מר יונה יהב לראשות עיריית חיפה 2023 ,לחזור להיבחר שוב לראשות העיר חיפה,
שהיה ראש עיר מצויין,שפעל רבות לתובת העיר חיפה, בקדנציה הקודמת.
איתכם התודה
על החתום 
(תושב שחייב תודה)
פרנס
לתשומת לב מתושבי חיפה היקרים, 
יש לכם הזדמנות בלתי חוזרת, לעזור בבחירה של
 מר יונה יהב לראשות עיריית חיפה 2023 ,לחזור להיבחר שוב לראשות העיר חיפה,
שהיה ראש עיר מצויין,שפעל רבות לתובת העיר חיפה, בקדנציה הקודמת.
איתכם התודה
על החתום 
(תושב שחייב תודה)
פרנס
לתשומת לב מתושבי חיפה היקרים, 
יש לכם הזדמנות בלתי חוזרת, לעזור בבחירה של
 מר יונה יהב לראשות עיריית חיפה 2023 ,לחזור להיבחר שוב לראשות העיר חיפה,
שהיה ראש עיר מצויין,שפעל רבות לתובת העיר חיפה, בקדנציה הקודמת.
איתכם התודה
על החתום 
(תושב שחייב תודה)
פרנס
https://64cce6fca3309.site123.me/

תושבים נרתמים לבחירתו של מר יונה יהב לראשות עיריית חיפה 2023

לתשומת לב מתושבי חיפה היקרים, 
יש לכם הזדמנות בלתי חוזרת, לעזור בבחירה של
 מר יונה יהב לראשות עיריית חיפה 2023 ,לחזור להיבחר שוב לראשות העיר חיפה,
שהיה ראש עיר מצויין,שפעל רבות לתובת העיר חיפה, בקדנציה הקודמת.
איתכם התודה
על החתום 
(תושב שחייב תודה)
פרנס
לתשומת לב מתושבי חיפה היקרים, 
יש לכם הזדמנות בלתי חוזרת, לעזור בבחירה של
 מר יונה יהב לראשות עיריית חיפה 2023 ,לחזור להיבחר שוב לראשות העיר חיפה,
שהיה ראש עיר מצויין,שפעל רבות לתובת העיר חיפה, בקדנציה הקודמת.
איתכם התודה
על החתום 
(תושב שחייב תודה)
פרנס
לתשומת לב מתושבי חיפה היקרים, 
יש לכם הזדמנות בלתי חוזרת, לעזור בבחירה של
 מר יונה יהב לראשות עיריית חיפה 2023 ,לחזור להיבחר שוב לראשות העיר חיפה,
שהיה ראש עיר מצויין,שפעל רבות לתובת העיר חיפה, בקדנציה הקודמת.
איתכם התודה
על החתום 
(תושב שחייב תודה)
פרנס
https://64cce6fca3309.site123.me/
פתחו דף נחיתה חינם