הגיש ופשוט

ברוכים הבאים

כאן תוכלו למלא את כל הנדרש הטפסים הנדרשים ולקבל הסבר על התהליך
כאן תוכלו לקבל הסבר על כל הנדרש מכן בתהליך שלב אחר שלב עם קבלת הסבר עבור כל טופס. בסיום התהליך תקבלו חיווי אם השלמתם הכל או נדרש משהו נוסף
 בכל שלב תוכלו לדעת מה נשאר להשלים. בלחיצה על הטופס תוכלו לקבל הסבר איפה לשים לב מה נדרש למלא

שימו לב למלא את כל הנדרש ולהגישו בזמן. יש להגיש את הכל עד ה15 לחודש צצצצצצצצצצצצצחחחח׳ללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללכאן תוכלו למלא את כל הנדרש הטפסים הנדרשים ולקבל הסבר על התהליך
כאן תוכלו לקבל הסבר על כל הנדרש מכן בתהליך שלב אחר שלב עם קבלת הסבר עבור כל טופס. בסיום התהליך תקבלו חיווי אם השלמתם הכל או נדרש משהו נוסף
 בכל שלב תוכלו לדעת מה נשאר להשלים. בלחיצה על הטופס תוכלו לקבל הסבר איפה לשים לב מה נדרש למלא

שימו לב למלא את כל הנדרש ולהגישו בזמן. יש להגיש את הכל עד ה15 לחודש כאן תוכלו למלא את כל הנדרש הטפסים הנדרשים ולקבל הסבר על התהליך
כאן תוכלו לקבל הסבר על כל הנדרש מכן בתהליך שלב אחר שלב עם קבלת הסבר עבור כל טופס. בסיום התהליך תקבלו חיווי אם השלמתם הכל או נדרש משהו נוסף
 בכל שלב תוכלו לדעת מה נשאר להשלים. בלחיצה על הטופס תוכלו לקבל הסבר איפה לשים לב מה נדרש למלא

שימו לב למלא את כל הנדרש ולהגישו בזמן. יש להגיש את הכל עד ה15 לחודש צצצצצצצצצצצצצחחחח׳לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל
כאן תוכלו למלא את כל הנדרש הטפסים הנדרשים ולקבל הסבר על התהליך
כאן תוכלו לקבל הסבר על כל הנדרש מכן בתהליך שלב אחר שלב עם קבלת הסבר עבור כל טופס. בסיום התהליך תקבלו חיווי אם השלמתם הכל או נדרש משהו נוסף
 בכל שלב תוכלו לדעת מה נשאר להשלים. בלחיצה על הטופס תוכלו לקבל הסבר איפה לשים לב מה נדרש למלא

שימו לב למלא את כל הנדרש ולהגישו בזמן. יש להגיש את הכל עד ה15 לחודש כאן תוכלו למלא את כל הנדרש הטפסים הנדרשים ולקבל הסבר על התהליך
כאן תוכלו לקבל הסבר על כל הנדרש מכן בתהליך שלב אחר שלב עם קבלת הסבר עבור כל טופס. בסיום התהליך תקבלו חיווי אם השלמתם הכל או נדרש משהו נוסף
 בכל שלב תוכלו לדעת מה נשאר להשלים. בלחיצה על הטופס תוכלו לקבל הסבר איפה לשים לב מה נדרש למלא

שימו לב למלא את כל הנדרש ולהגישו בזמן. יש להגיש את הכל עד ה15 לחודש צצצצצצצצצצצצצחחחח׳ללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללכאן תוכלו למלא את כל הנדרש הטפסים הנדרשים ולקבל הסבר על התהליך
כאן תוכלו לקבל הסבר על כל הנדרש מכן בתהליך שלב אחר שלב עם קבלת הסבר עבור כל טופס. בסיום התהליך תקבלו חיווי אם השלמתם הכל או נדרש משהו נוסף
 בכל שלב תוכלו לדעת מה נשאר להשלים. בלחיצה על הטופס תוכלו לקבל הסבר איפה לשים לב מה נדרש למלא

שימו לב למלא את כל הנדרש ולהגישו בזמן. יש להגיש את הכל עד ה15 לחודש כאן תוכלו למלא את כל הנדרש הטפסים הנדרשים ולקבל הסבר על התהליך
כאן תוכלו לקבל הסבר על כל הנדרש מכן בתהליך שלב אחר שלב עם קבלת הסבר עבור כל טופס. בסיום התהליך תקבלו חיווי אם השלמתם הכל או נדרש משהו נוסף
 בכל שלב תוכלו לדעת מה נשאר להשלים. בלחיצה על הטופס תוכלו לקבל הסבר איפה לשים לב מה נדרש למלא

שימו לב למלא את כל הנדרש ולהגישו בזמן. יש להגיש את הכל עד ה15 לחודש צצצצצצצצצצצצצחחחח׳לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל
כאן תוכלו למלא את כל הנדרש הטפסים הנדרשים ולקבל הסבר על התהליך
כאן תוכלו לקבל הסבר על כל הנדרש מכן בתהליך שלב אחר שלב עם קבלת הסבר עבור כל טופס. בסיום התהליך תקבלו חיווי אם השלמתם הכל או נדרש משהו נוסף
 בכל שלב תוכלו לדעת מה נשאר להשלים. בלחיצה על הטופס תוכלו לקבל הסבר איפה לשים לב מה נדרש למלא

שימו לב למלא את כל הנדרש ולהגישו בזמן. יש להגיש את הכל עד ה15 לחודש צצצצצצצצצצצצצחחחח׳לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל

101

טופס זה יש למלא מדי שנה. 
את הטופס יש לשלוח רק דרך המערכת. טפסים ידניים לא יתקבלו 
טופס זה יש למלא פרטים אישיים פרטים של בן או בת הזוג 
סעיף ה' לסמן אין הכנסה במידה וכן אין הכנס 
לחתום בדף 
תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
כאן תוכלו למלא את כל הנדרש הטפסים הנדרשים ולקבל הסבר על התהליך
כאן תוכלו לקבל הסבר על כל הנדרש מכן בתהליך שלב אחר שלב עם קבלת הסבר עבור כל טופס. בסיום התהליך תקבלו חיווי אם השלמתם הכל או נדרש משהו נוסף
 בכל שלב תוכלו לדעת מה נשאר להשלים. בלחיצה על הטופס תוכלו לקבל הסבר איפה לשים לב מה נדרש למלא

שימו לב למלא את כל הנדרש ולהגישו בזמן. יש להגיש את הכל עד ה15 לחודש צצצצצצצצצצצצצחחחח׳לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל

אישור ניהול חשבון /צילום צק

יש לצרף אישור ניהול חשבון מהבנק או לחילופין צילום צ'ק
תתתתתתתת׳תתתתתתתתתתתתתתתתתכאן תוכלו למלא את כל הנדרש הטפסים הנדרשים ולקבל הסבר על התהליך
כאן תוכלו לקבל הסבר על כל הנדרש מכן בתהליך שלב אחר שלב עם קבלת הסבר עבור כל טופס. בסיום התהליך תקבלו חיווי אם השלמתם הכל או נדרש משהו נוסף
 בכל שלב תוכלו לדעת מה נשאר להשלים. בלחיצה על הטופס תוכלו לקבל הסבר איפה לשים לב מה נדרש למלא

שימו לב למלא את כל הנדרש ולהגישו בזמן. יש להגיש את הכל עד ה15 לחודש צצצצצצצצצצצצצחחחח׳לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל

כאן תוכלו למלא את כל הנדרש הטפסים הנדרשים ולקבל הסבר על התהליך
כאן תוכלו לקבל הסבר על כל הנדרש מכן בתהליך שלב אחר שלב עם קבלת הסבר עבור כל טופס. בסיום התהליך תקבלו חיווי אם השלמתם הכל או נדרש משהו נוסף
 בכל שלב תוכלו לדעת מה נשאר להשלים. בלחיצה על הטופס תוכלו לקבל הסבר איפה לשים לב מה נדרש למלא

שימו לב למלא את כל הנדרש ולהגישו בזמן. יש להגיש את הכל עד ה15 לחודש צצצצצצצצצצצצצחחחח׳ללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללכאן תוכלו למלא את כל הנדרש הטפסים הנדרשים ולקבל הסבר על התהליך
כאן תוכלו לקבל הסבר על כל הנדרש מכן בתהליך שלב אחר שלב עם קבלת הסבר עבור כל טופס. בסיום התהליך תקבלו חיווי אם השלמתם הכל או נדרש משהו נוסף
 בכל שלב תוכלו לדעת מה נשאר להשלים. בלחיצה על הטופס תוכלו לקבל הסבר איפה לשים לב מה נדרש למלא

שימו לב למלא את כל הנדרש ולהגישו בזמן. יש להגיש את הכל עד ה15 לחודש כאן תוכלו למלא את כל הנדרש הטפסים הנדרשים ולקבל הסבר על התהליך
כאן תוכלו לקבל הסבר על כל הנדרש מכן בתהליך שלב אחר שלב עם קבלת הסבר עבור כל טופס. בסיום התהליך תקבלו חיווי אם השלמתם הכל או נדרש משהו נוסף
 בכל שלב תוכלו לדעת מה נשאר להשלים. בלחיצה על הטופס תוכלו לקבל הסבר איפה לשים לב מה נדרש למלא

שימו לב למלא את כל הנדרש ולהגישו בזמן. יש להגיש את הכל עד ה15 לחודש צצצצצצצצצצצצצחחחח׳לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל
כאן תוכלו למלא את כל הנדרש הטפסים הנדרשים ולקבל הסבר על התהליך
כאן תוכלו לקבל הסבר על כל הנדרש מכן בתהליך שלב אחר שלב עם קבלת הסבר עבור כל טופס. בסיום התהליך תקבלו חיווי אם השלמתם הכל או נדרש משהו נוסף
 בכל שלב תוכלו לדעת מה נשאר להשלים. בלחיצה על הטופס תוכלו לקבל הסבר איפה לשים לב מה נדרש למלא

שימו לב למלא את כל הנדרש ולהגישו בזמן. יש להגיש את הכל עד ה15 לחודש צצצצצצצצצצצצצחחחח׳לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל
כאן תוכלו למלא את כל הנדרש הטפסים הנדרשים ולקבל הסבר על התהליך
כאן תוכלו לקבל הסבר על כל הנדרש מכן בתהליך שלב אחר שלב עם קבלת הסבר עבור כל טופס. בסיום התהליך תקבלו חיווי אם השלמתם הכל או נדרש משהו נוסף
 בכל שלב תוכלו לדעת מה נשאר להשלים. בלחיצה על הטופס תוכלו לקבל הסבר איפה לשים לב מה נדרש למלא

שימו לב למלא את כל הנדרש ולהגישו בזמן. יש להגיש את הכל עד ה15 לחודש צצצצצצצצצצצצצחחחח׳ללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללכאן תוכלו למלא את כל הנדרש הטפסים הנדרשים ולקבל הסבר על התהליך
כאן תוכלו לקבל הסבר על כל הנדרש מכן בתהליך שלב אחר שלב עם קבלת הסבר עבור כל טופס. בסיום התהליך תקבלו חיווי אם השלמתם הכל או נדרש משהו נוסף
 בכל שלב תוכלו לדעת מה נשאר להשלים. בלחיצה על הטופס תוכלו לקבל הסבר איפה לשים לב מה נדרש למלא

שימו לב למלא את כל הנדרש ולהגישו בזמן. יש להגיש את הכל עד ה15 לחודש כאן תוכלו למלא את כל הנדרש הטפסים הנדרשים ולקבל הסבר על התהליך
כאן תוכלו לקבל הסבר על כל הנדרש מכן בתהליך שלב אחר שלב עם קבלת הסבר עבור כל טופס. בסיום התהליך תקבלו חיווי אם השלמתם הכל או נדרש משהו נוסף
 בכל שלב תוכלו לדעת מה נשאר להשלים. בלחיצה על הטופס תוכלו לקבל הסבר איפה לשים לב מה נדרש למלא

שימו לב למלא את כל הנדרש ולהגישו בזמן. יש להגיש את הכל עד ה15 לחודש צצצצצצצצצצצצצחחחח׳לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל
כאן תוכלו למלא את כל הנדרש הטפסים הנדרשים ולקבל הסבר על התהליך
כאן תוכלו לקבל הסבר על כל הנדרש מכן בתהליך שלב אחר שלב עם קבלת הסבר עבור כל טופס. בסיום התהליך תקבלו חיווי אם השלמתם הכל או נדרש משהו נוסף
 בכל שלב תוכלו לדעת מה נשאר להשלים. בלחיצה על הטופס תוכלו לקבל הסבר איפה לשים לב מה נדרש למלא

שימו לב למלא את כל הנדרש ולהגישו בזמן. יש להגיש את הכל עד ה15 לחודש צצצצצצצצצצצצצחחחח׳לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל
פתחו דף נחיתה חינם