Law Point עורך דין פשיטת רגל

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – החידושים מול הפקודות המנדטוריות

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 מבקש לשנות סדרי עולם בכל נושא פשיטות הרגל בישראל, תוך החלפת כל השאריות שנשארו בספר החוקים הישראלי מימי המנדט הבריטי. החוק איחד את כל הדינים, לרבות "חקיקה שבפסיקה", והחליף את תפיסת העולם של התמקדות בגביית חובות בתפיסת עולם חדשה של שיקום כלכלי של החייבים.

החוק הגדיר את התחלת חדלות הפירעון בבקשה לפתיחת הליכים, ויצר שוני בתהליכים אלו לפי סוגי החייבים: חייב יחיד (אדם פרטי) או חברה / תאגיד. 

סוג הבקשה והגורמים המפקחים עליו נקבעים לפי סוג החייב וגובה החוב: כאשר מדובר בחייב מסוג "יחיד/ה", והחוב אינו עולה על 150,000 ₪, הבקשה תוגש ללשכת ההוצל"פ; כאשר חוב של יחיד/ה עולה על 150,000 שקלים, הבקשה תוגש לכונס הנכסים הרשמי שיהיה "הממונה" בתהליך, בפיקוח של בית משפט השלום באותו מחוז של התנהלות ההליכים. 

נושה המבקש לבקש צו פתיחת הליכים נגד חייב, וכן חברה או תאגיד המבקשים להיכנס לתהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, צריכים להגיש את בקשתם לבית המשפט המחוזי באותו מחוז של התנהלות ההליכים. לדוגמא, אם אתה תושב חיפה, עורך דין פשיטת רגל בחיפה או עורך דין הוצאה לפועל בחיפה יוכל לייצג אותך. גם המדינה, באמצעות היועמ"ש לממשלה, יכולה ליזום הליכי חדלות פירעון של יחיד או חברה.

סעיפי החוק מגדירים מחדש את המונחים המשפטיים שהיו נהוגים קודם לכן; בעלי התפקידים, סמכותם וסדרי עבודתם; סדרי העדפת נושים; הסדרת זכויות וחובות של הנושים והחייבים. כדי לשרוד הליכי פשיטת רגל, רצוי להיות מלווה בעו"ד לפשיטות רגל הבקיא בסעיפי החוק. 

משרדינו מתמחה בהליכי חדלות פירעון, הוצאה לפועל ושיקום כלכלי. בנוסף, אנו מעניקים את השירותים הבאים: 

אנו מעניקים שירות על ידי עורך דין פשיטת רגל בצפון באזורים הבאים:


לקבלת פרטים נוספים, צרו עימנו קשר דרך אתר  LawPoint. 

פתחו דף נחיתה חינם